Exerciții

Citește cu atenție textul următor și apoi rezolvă cerințele date:

Baloane mari de spumă albă prin grădini

                        (Şi zarzărul, şi vişinul, şi perii)

                        Stau gata să se-nalţe din tulpini

                        Spre cerul primăverii

 

                        Caisul nostru s-a gătit la poartă

                        Cu panglici albe, ca-n tablouri vechi,

                        Şi cu zulufi de floare la urechi,

                        Cum astăzi nicăieri nu se mai poartă.

 

                        Pe strada mare,

                        Ies flori înalte la plimbare

                        În rochii de sezon, uşoare,

                        Cu toate că-i o vreme aşa de schimbătoare.

 

                        Ah, fetele – şi mai ales cucoanele –

                        Când vine primăvara

                        Sunt dulci şi colorate ca bomboanele!

 

                        Pe cea care-a trecut o cheamă Clara,

                        Fiindcă are

                        Ochi albaştri tare,

                        Şi gura ei cu rouge ca de coral

                        Surâde vertical… […]

                                                (George Topârceanu, Aprilie)

1.      Precizează tipul de rimă de prima strofă.

 

2.      Precizează măsura versului Stau gata să se-nalţe din tulpini.

 

3.      Prezintă în 20-40 de cuvinte tema poeziei.

 

4.      Transcrie din text patru figuri de stil diferite și precizează felul lor. Ce rol au în text figurile de stil transcrise?

 

5.      Precizează cazul și funcția sintactică pentru substantivele marcate în text cu galben.

 

6.      Transcrie din text două pronume diferite și precizează felul lor.

 

7.      Precizează cazul și funcția a sintactică a pronumelor personale din următorul fragment:

Le-am spus că primăvara-i cel mai frumos anotimp și ei au început să râdă de mine. Bineînțeles, m-am întristat, pentru că părerea lor este importantă.

 

8.      Construiește un enunț în care să folosești un pronume personal de politețe care să aibă funcția sintactică de atribut în cazul acuzativ.

 

9.      Alege P (personal) sau R (reflexiv), în funcție de felul pronumlor din următoarele propoziții:

a)      Mă anunți când vine curierul?                                           P          R

b)      V-am strigat, dar nu ați auzit.                                           P          R

c)      Te întorci acum din drum?                                               P          R

d)      Ne îngrijorează comportamentul lui Gigi.                        P          R

e)      La serbare, ne îmbrăcăm toți la fel.                                  P          R

f)       Îmi aduci cărțile de pe birou, te rog?                                P          R

g)      E bine că ți-ai găsit creioanele colorate.                           P          R

 

10.  Precizează valoarea morfologică a cuvintelor marcate cu verde în enunțurile de mai jos:

a)      Nu îmi place să vorbesc despre mine.

b)      În această zonă au existat mai multe mine de aur.

c)      Nouă ni s-a spus să venim mai devreme la școală.

d)      Mă bucur că Gigi și-a luat o nouă carte.

e)      Am luat nota nouă la test.

f)       Cărțile-s pe masa din sufragerie.

g)      Dan nu s-a trezit, deși a sunat alarma.

h)      Mamei i-am spus că îmi pare rău pentru ce am făcut.

i)       Câinele-i chiar lângă gard.

 

11.  Transcrie din fragmentul următor:

a)      un numeral ordinal;

b)     un numeral cardinal simplu;

c)      un numeral cardinal compus.

Cea de-a patra planetă era locuită de un businessman. Omul acesta era atât de ocupat, încât nici nu-şi înălţă capul când sosi micul prinţ.

– Bună ziua, spuse micul prinţ. Vi s-a stins ţigara.

– Trei cu doi fac cinci. Cinci şi cu şapte, doisprezece. Doisprezece şi cu trei,   cincisprezece. Bună ziua. Cincisprezece şi cu şapte, douăzeci şi doi. Douăzeci şi doi şi cu şase, douăzeci şi opt.   

(Antoine de Saint-Exupéry, Micul print)

 

12.  Construiește trei enunțuri în care o să aibă următoarele valori morfologice:

a)      articol nehotărât;

b)      pronume personal;

c)      numeral cardinal;

 

13.  Alege varianta corectă:

a)      Am venit mai devreme pentru a-l / al ajuta pe Gigi la teme.

b)      Nu m-ai / mai văzut niciodată în această zonă?

c)      Nu a-i / ai adus pozele de care spuneai.

d)      Gigi s-a / sa dus să cumpere fructe proaspete pentru bunica sa / s-a

e)      Doamna dirigintă vine la ora douăsprezece / doisprezece.

f)       Deocamdată sunt pe locul al optelea/ al optulea / al optilea.

g)      În clasă sunt doar optisprezece / optusprezece / optsprezece elevi.

 

14.  Rescrie fragmentul următor, corectând greșelile de orice fel:

 

Am strigato pe Gina, dar nu cred că ma auzit. Voiam săi spun că  în escursie vor veni șaptisprezece elevii de la clasa a-II-a B. 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Exerciții (substantivul, pronumele, numeralul, textul descriptiv în versuri) – clasa a VI-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *