Exerciții recapitulative

                                                               Clasa a VIII-a

 

Citește cu atenție textul de mai joi și apoi rezolvă exercițiile date. 

 

Pământ împădurit, ne revedem

Din ce în ce mai rar lângă izvoare,

Dar spunemi, nu îți sunt la fel de dragi

Sălbaticele păsări călătoare?

Peste străine așezări lumești

Duc câte-un fulg de-al tău, un cânt cu tine,

Și mor cu tine-n inimile lor

Când le frâng zborul gloanțele haine.

Eu n-am să uit c-aici am râs întâi,

Că am strigat întâia-njurătură,

Că am gustat din scorburi faguri dulci

Ori gustul lacrimii sărate-n gură.

Stângaci, iubind aici întâia oara,

Ti-am spus, când nu-i spusesem încă ei

Tu mi-ai vegheat încovoiat asupră-mi

Întâii șovăielnici pași ai mei.

 

Copiii cresc și unii se despart

De cei ce le-au dat viață din iubire.

Plecările din tine-n alte lumi

Să nu le iei nicicând drept despărțire.

Când eu greșesc ori mă stropesc noroaie,

Mă chemi și eu la tine vin tiptil,

Si-n foșnetul luminii din frunzișuri

Mă faci din nou nevinovat copil.

 

(Nicolae Labiș, Încheiere)

Partea I

1.    Transcrie din text două cuvine care fac parte din câmpul lexical al naturii. 

2.    Transcrie din text două mărci diferite ale subiectivității. 

3.    Transcrie două figuri de stil diferite și precizează felul lor. 

4.    Prezintă în minimum 50 de cuvinte semnificația unei figuri de stil transcrise la exercițiul anterior. 

5.    Transcrie două imagini artistice diferite și precizează felul lor. 

6.    Prezintă în minimum 50 de cuvinte tema poeziei date. 

7.    Crezi că locul copilărie îți rămâne în suflet pentru totdeauna? Motivează-ți răspunsul, în 50-100 de cuvinte, valorificând textul dat. 

8.    Asociază textul „Încheiere” de Nicolae Labiș cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 

9.    Precizează măsura versului Duc câte-un fulg de-al tău, un cânt cu tine

10.Precizează numărul de sunete din cuvintele: dragi, eu, chemi, sălbaticele, vegheat.

11.Precizează câți diftongi și câți triftongi există în versurile: De cei ce le-au dat viață din iubire./Plecările din tine-n alte lumi/Să nu le iei nicicând drept despărțire. Când eu greșesc ori mă stropesc noroaie. 

12.Scrie sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor: străinienevinovat

13.Cuvântul subliniate în enunțul Că am gustat din scorburi faguri dulci are:

a)    sens propriu de bază

b)   sens propriu secundar

c)    sens figurat

 

14.Încercuiește litera corespunzătoare enunțurilor în care între cuvintele subliniate există o relație de omonimie. 

a)    Ori gustul lacrimii sărate-n gură./ Ploaia răcorește pământul cu lacrimile ei. 

b)   Când le frâng zborul gloanțele haine./Îmi trebuie haine de vară. 

c)    Mă chemi și eu la tine vin tiptil./Bunicul are multe butoaie cu vin

d)   Ti-am spus, când nu-i spusesem încă ei./Aseară i-am zis mamei că eu am spart vaza. 

15.Explică modul de formare pentru următoarele cuvinte: împădurit, revedemrar, nicicând, foșnetul.

16.Precizează valoarea morfologică, funcția sintactică și cazul pentru cuvintele marcate în text cu verde.

17.Precizează felul, modul și timpul verbelor marcate în text cu galben.

18.Transcrie din text o formă verbală nepersonală și precizează felul ei. 

19.Transcrie adjectivul din versul scris cu litere italice și precizează felul lui, gradul de comparație, cazul și funcția sintactică. 

20.Transcrie din text trei adverbe și precizează pentru fiecare felul și funcția sintactică. 

21.Construiește:

a)    un enunț asertiv în care substantivul fasole să fie atribut în cazul genitiv;

b)   un enunț exclamativ în care să folosești un pronume demonstrativ în cazul dativ;

c)    enunț asertiv în care să folosește un pronume relativ cu funcția sintactică de complement direct;

d)   construiește un enunț imperativ în care substantivul ciocolată să fie în cazul dativ. 

e)    construiește un enunț interogativ în care adjectivul interesant să fie la gradul superlativ absolut de inferioritate. 

f)     construiește un enunț exclamativ în care să folosești un pronume posesiv în cazul genitiv. 

g)   construiește un enunț imperativ în care să folosești un numeral cardinal cu valoare pronominală cu funcția sintactică de complement prepozițional. 

h)   construiește un enunț exclamativ în care verbul a ajunge să fie copulativ. 

22.Transcrie propozițiile din versurile următoare și precizează felul lor.

a)    Copiii cresc și unii se despart/De cei ce le-au dat viață din iubire.

b)   Eu n-am să uit c-aici am râs întâi,/Că am strigat întâia înjurătură,/Că am gustat din scorburi faguri dulci/Ori gustul lacrimii sărate-n gură. 

23.Construiește:

a)    o frază alcătuită din două propoziții principale aflate în raport de coordonare prin juxtapunere;

b)   o frază alcătuită din două propoziții principale aflate în raport de coordonare prin joncțiune (copulativă)

c)    o frază alcătuită din două propoziții principale aflate în raport de coordonare prin joncțiune (disjunctivă)

d)   o frază alcătuită din două propoziții principale aflate în raport de coordonare prin joncțiune (adversativă)

e)    o frază alcătuită din două propoziții principale aflate în raport de coordonare prin joncțiune (concluzivă)

24.Construiește fraze alcătuite din două propoziții în care conjuncția subordonatoare să să introducă:

a)    o completivă directă

b)   o completivă prepozițională

c)    o atributivă

d)   o concesivă

25.Construiește fraze alcătuite din două propoziții în care pronumele relativ cui să introducă:

a)    o completivă directă

b)   o completivă prepozițională

c)    o completivă indirectă

d)   o atributivă

26.Construiește fraze alcătuite din două propoziții în care elementul de relație cum introducă:

a)    o completivă directă

b)   o completivă prepozițională

c)    o circumstanțială de mod

d)   o circumstanțială de cauză

e)    o atributivă

27.Construiește o frază în care să existe o propoziție atributivă care să se subordoneze:

a)    unui pronume nehotărât;

b)   unui pronumele demonstrativ de depărtare;

c)    unui numeral ordinal cu valoare pronominală;

28.Construiește o frază în care să existe o propoziție completivă directă care să se subordoneze:

a)    unui verb;

b)   unei interjecții;

29.Construiește o frază în care să existe o propoziție completivă prepozițională care să se subordoneze:

a)    unui verb;

b)   unei locuțiuni verbale;

c)    unei interjecții;

d)   unui adjectiv;

e)    unui adverb;

30.Construiește o frază în care să existe o propoziție completivă indirectă care să se subordoneze:

a)    unui verb; 

b)   unei interjecții;

c)    unui adjectiv;

d)   unui adverb;

31.Rescrie fragmentul dat, corectând greșelile de orice fel:

Dragele mele colege vroiam să vă spun că acestea sunt ultimile noastre zile înpreună. Peste câte va săptămâni, fiecare dintre noi vom fii la alte școli. 

 

Partea a II-a

 

Scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți mesajul/o semnificație a textului Încheierede Nicolae Labiș. 

 

În redactarea textului:

• vei preciza mesajul/o semnificație a textului, prin referire la temă;

• vei prezenta două elemente componente ale peisajului;

• vei interpreta două figuri de stil diferite, relevante pentru mesaj/semnificație;

• vei menționa o emoție exprimată/un sentiment exprimat în textul poetic, justificându-ți alegerea.

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

• conținutul compunerii – 12 puncte;

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Exerciții recapitulative – clasa a VIII-a (2024)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *