Fraza (raporturi sintactice, tipuri de propoziții subordonate, elemente de relație) – clasa a VIII-a

Noțiuni de sintaxă. Fraza   Dan citește zilnic.  – propoziție Propoziția este comunicarea cu un singur predicat.  Dan citește zilnic, iar Maria se joacă pe calculator.  – frază Fraza este comunicarea cu două sau mai multe predicate. Într-o frază numărul de predicate este egal cu numărul de propoziții.  Cine poate