Părți de propoziție. Propoziții subordonate – evaluare (clasa a VIII-a)

Evaluare Clasa a VIII-a   ·  Se acordă zece puncte din oficiu.  ·  Timpul de lucru este de 50 de minute.   1. Precizează funcția sintactică și valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate în enunțurile de mai jos.                                                                                               24 puncte   a) Astăzi am plecat mai