Valorile lui „un” și „o”

Valorile lui o și un   1.    Articol nehotărât  Am citit o carte interesantă.  Am văzut un film de acțiune.    2.    Numeral cardinal, atunci când: a)    în enunț și alte numerale cu care întră în relație Am mâncat un covrig și trei merdenele.  Vreau o foaie, nu două.    b)    însoțesc adverbele doar, numai, decât  sau adjectivul singur/singură Am mâncat o singură felie