Evaluare

Clasa a VI-a

 

Subiectul I                                                                                                      70 de puncte

Citește au atenție textul următor și rezolvă cerinețele date.

Ion prinse un uliu și, ducându-l acasă,

Îl legă cu o sfoară,

Lângă coteț afară.

De o vecinătate așa primejdioasă

Găini, cocoși și gâște întâi se îngroziră,

Dar cu-ncetul, cu-ncetul se mai obișnuiră,

Începură să vie cât colea să-l privească,

Încă și să-i vorbească.

 

Uliul cu blândețe le primi pe toate;

Le spuse că se crede din suflet norocit*

Pentru vizita-aceasta cu care l-au cinstit.

Dar îi pare rău foarte căci el însuși nu poate

La dumnealor să vie,

Vizita să le-ntoarcă după-a sa datorie.

 

Mai adăugă însă că dacă dumnealor

Îi vor da ajutor

Ca să poată scăpa,

El le făgăduiește

 

– Și Dumnezeu cunoaște cum vorba și-o păzește –

Că la orice primejdii va ști a le-ajuta:

Încă din înălțime, el le va da de știre,

Când asupră-le vulpea va face năvălire.

 

Astă făgăduială*

Nu mai lăsă-ndoială;

Și găinile proaste, ce doreau să găsească

Pe cineva destoinic să va să le păzească,

S-apucară de lucru: azi, mâine, se-ncercară,

Și cu ciocuri, cu unghii, abia îl dezlegară.

Uliu-și luă zborul. Dar se întoarse-ndată

Și răpi o găină, pe urmă două, trei,

Pe urmă câte vrei.

 

„Ce pază este asta? strigă una cu jale,

Vorba măriei tale

Era să ne păzești,

Iar nu să ne jertfești”

 

– „O! eu știu foarte bine cuvântul ce v-am dat,

Și ce fel m-am jurat.

Dar când mă juram astfel, eram legat, supus,

Acum însă sunt slobod* și vă vorbesc de sus”.

 

Eu, de-aș fi fost găină, nu l-aș fi slobozit:

Dumnealor au făcut-o și văz că s-au căit.

Uliii sunt cinstiți,

Când sunt nenorociți.

 

 

                                                                                    Grigore Alexandrescu, Uliul și găinile

norocit = norocos

a făgădui = a promite

făgăduială = promisiune

slobod = liber

 

1. Precizează măsura versului Găini, cocoși și gâște întâi se îngroziră.                    4 puncte

………………………………………………………………………………………..

2. De ce cadrul spațio-temporal este vag precizat în textul de mai sus?                    4 puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ce tipuri umane reprezintă uliul și găinile?                                                            6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Prezintă, în minimum 30 de cuvinte, semnificația moralei textului de mai sus.    6 puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Transcrie din text o figură de stil și precizează felul ei.                                         6 puncte

……………………………………………………………………………………………………

6.Scrie rezumatul textului de mai sus.                                                                        15 de puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Precizează modul, timpul, persoana și numărul pentru verbele subliniate în text.

                                                                                                                                    12 de puncte

Verb

Mod

Timp

Persoană

Număr

nu poate

 

 

 

 

doreau

 

 

 

 

să găsească

 

 

 

 

dezlegară

 

 

 

 

aș fi fost

 

 

 

 

au făcut

 

 

 

 

 

8. Transcrie din ultimele două strofe două predicate verbale și două predicate nominale.

                                                                                                                                    8 puncte

Predicat verbal

Predicat nominal

 

 

 

 

 

9. Alege varianta corectă:                                                                                           8 puncte

A: În enunțul Păsările acestea sunt fantastice., „a fi” este verb:

a) predicativ    b) copulativ

B. În enunțul Toate caietele tale erau pe masa din camera lui Dan., „a fi” este verb:

a) predicativ    b) copulativ

C. În enunțul Bunicul a fost pompier într-un oraș aflat în apropierea Bucureștiului., numele predicativ este exprimat prin:

a) substantiv    b) adjectiv

D. În enunțul La țară, vecinii bunicilor mei sunt înțelepți și hazlii., există:

a) un nume predicativ simplu              b) un nume predicativ multiplu

Subiectul al II-lea                                                                                          20 de puncte

Redactează un text narativ ficțional, de minimum 120 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-o vacanță de iarnă, iar unul dintre personaje să fie un câine/o pasăre.   

În redactarea textului tău, vei avea în vedere:

–  să ai un conținut adecvat cerinței;

–  să respecți particularitățile unui astfel de text;

– să marchezi corespunzător paragrafele;

– să respecți  normele de punctuație și de ortografie;

– să îți exprimi clar ideile

 

 

 

 

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Evaluare – clasa a VI-a (verbul, textul narativ literar în versuri)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *