Evaluare

Clasa a VIII-a

 

 

Baloane mari de spumă albă prin grădini

(Şi zarzărul, şi vişinul, şi perii)

Stau gata să se-nalţe din tulpini

Spre cerul primăverii

 

Caisul nostru s-a gătit la poartă

Cu panglici albe, ca-n tablouri vechi,

 Şi cu zulufi de floare la urechi,

Cum astăzi nicăieri nu se mai poartă.

 

Pe strada mare,

Ies flori înalte la plimbare

În rochii de sezon, uşoare,

Cu toate că-i o vreme aşa de schimbătoare.

 

Ah, fetele – şi mai ales cucoanele –

Când vine primăvara

Sunt dulci şi colorate ca bomboanele!

 

Pe cea care-a trecut o cheamă Clara,

Fiindcă are

Ochi albaştri tare,

Şi gura ei cu rouge ca de coral

Surâde vertical… […]

(George Topîrceanu, Aprilie)

 

1.     Completează spațiile punctate:

În prima strofă rima este ……………………. și măsura versului Pe cea care-a trecut o cheamă Clara este de ………………………… .                                                   6 puncte

2.     În ce ipostază apare vocea ficțională?                                                                        6 puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………

3.     Transcrie din poezie două mărci diferite ale subiectivității.                          5 puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.     Prezintă în minimum 40 de cuvinte tema poeziei Aprilie de George Topîrceanu. 

6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

5.     Transcrie din text trei figuri de stil diferite și precizează felul lor.                6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6.     Prezintă în minimum 40 de cuvinte semnificația unei figuri de stil transcrise la exercițiul anterior.                                                                                                            6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

7.     Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în text.                                                                                             6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

8.     Construiește un enunț asertiv în care sintagma sufletul meu să fie apoziție. 6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9.     Construiește trei enunțuri în care să folosești:                                               6 puncte

a)     un pronume demonstrativ de apropiere în acuzativ cu funcție sintactică de complement prepozițional

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)    un substantiv comun cu funcție sintactică de complement indirect

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)     un verb predicativ cu formă nepersonală de supin cu funcție sintactică de atribut

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.  Transcrie propozițiile din prima strofă a poeziei și precizează felul lor, menționând valoarea morfologică a elementului de relație și termenii regenți, ca în modelul dat:                                                                                                                            6 puncte

 

Model: Nu știu nici acum dacă vin la film. 

„nu știu” = propoziție principală

„dacă vin la film” = completivă directă introdusă prin conjuncția subordonatoare „dacă”; se subordonează verbului predicativ „nu știu”

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  Transcrie din ultima strofă o propoziție subordonată, dintre cele învățate până acum, și precizează felul ei, valoarea morfologică a elementului de relație și termenul regent (la fel ca la exercițiul anterior).                                                                            6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

12.  Transcrie propozițiile din fraza următoare și precizează felul lor.

Mergând grăbită spre școală, mă gândeam că aș putea să învăț și eu o limbă străină, în afară de engleză, dar nu știu cine mă poate ajuta.                                                 10 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

13.  Construiește trei fraze, alcătuite din două propoziții, în care pronumele relativ cui să introducă:                                                                                                    9 puncte

a)     o propoziție completivă directă

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

b)    o propoziție atributivă

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

c)     o propoziție completivă indirectă

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

14.  Rescrie fragmentul următor corectând greșelile de orice fel:                        6 puncte

 

L-am văzut pe domnul Marinescu vecinul nostru cel blând cum voia ca să cumpere mărțișoare pentru a le oferi la femeile care stăteau să cerșească în fața magazinului din cartier. 

 


 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Evaluare – clasa a VIII-a (text liric, atributivă, completive)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *