Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ

 

Gigi aleargă zilnic.

Acesta aleargă zilnic.

Nu vrea tricoul negru, ci pe celălalt

Pronumele demonstrativ ține locul unui substantiv, arătând apropierea, depărtarea, identitatea sau diferențierea. 

Pronumele demonstrativ funcționează pe două axe:

a)     apropiere – depărtare

b)    identitate – diferențiere

Pronumele demonstrativ NU are persoană. El își modifică forma în funcție de gen, număr și caz. 

1.     Pronumele demonstrativ de apropiere

 

Caz

Masculin

Feminin

 

singular

plural

singular

plural

N-AC

acesta,

ăsta

aceștia, 

ăștia

aceasta,

asta

acestea, 

astea

G-D

acestuia, 

ăstuia

acestora

ăstora

acesteia

ăsteia

acestora

ăstora

 

2.     Pronumele demonstrativ de depărtare

Caz

Masculin

Feminin

 

singular

plural

singular

plural

N-AC

acela, ăla

aceia, ăia

aceea, aia

acelea, alea

G-D

aceluia, ăluia

acelora, ălora

aceleia, ăleia

acelora, ălora

 

3.     Pronumele demonstrativ de identitate

 

Caz

Masculin

Feminin

 

singular

plural

singular

plural

N-AC

același

aceiași

aceeași

aceleași

G-D

aceluiași

acelorași

 

aceleiași

acelorași

 

4.     Pronumele demonstrativ de diferențiere

Caz

Masculin

Feminin

 

singular

plural

singular

plural

N-AC

celălalt

ceilalți

cealaltă

celelalte

G-D

celuilalt

celorlalți

 

celeilalte

celorlalte

 

Pronumlele demonstrativ de diferențiere prezintă și forme care nu fac parte din registrul standard:

exăstălalt, ălălalt, astalaltă, ailaltă etc.

Am lăsat fularul de la tine acasă. L-am luat pe ăstălalt, că e mai călduros! 

 

ATENȚIE!

Formele celălant, ceilanți, cealantă, ceilelante, celuilant, celorlanți, celeilante, celorlante  etc. sunt greșite!

Observații:

1.     Forma asta NU se folosește pentru a ne referi la persoane (A venit și asta pe la noi.).

A intervenit o problemă, iar asta nu e bine. 

 

2.     Formele aceea și aceia sunt folosite diferit:

Aceea este sora mea. (genul feminin, numărul singular)

Aceia sunt frații mei.  (genul masculin, numărul plural)

 

3.     Formele aceeași și aceiași sunt folosite diferit: 

Bunica a rămas aceeași.  (genul feminin, numărul singular)

Bunicii au rămas aceiași. (genul masculin, numărul plural)

 

Pronumele demonstrativ semiindependent

Cel de acolo este fratele meu. 

de acolo = atribut, exprimat prin adverb, determină pronumele semiindependent cel.

Cel înalt este Gigi. 

înalt = atribut, exprimat prin adjectiv propriu-zis, determină pronumele semiindependent cel.

Pronumele demonstrativ semiindependent este mereu determinat de un atribut sau de o propoziție atributivă

Cea blondă este verișoara mea. 

Am vorbit cu cei/1 care ne vor face poze./2 

 

Forme: cel, cei, cea, cele, celui, celei, celor

Caz

Masculin

Feminin

 

singular

plural

singular

plural

N-AC

cel

cei

cea

cele

G-D

celui

celor

 

celei

celor

 

Pronumele demonstrativ cel NU trebuie confundat cu articolul demonstrativ cel.

Cel este articol atunci când:

a)      leagă cu substantiv articulat de un adjectiv: lacul cel albastru, fata cea ambițioasă

b)     formează substantive proprii compuse: Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Radu cel Frumos

c)     precedă numerale: cei doi, cel de-al doilea

d)    ajută la formarea gradului superlativ relativ: cel mai bun, cel mai repede, cel mai puțin căutat

 

Cazuri și funcții sintactice

Pronumele demonstrativ are funcții sintactice pe care le are și substantivul. 

1.     Cazul nominativ

a)     subiect: Acesta este prietenul meu. 

b)    nume predicativ: Alex este acela care a luat zece./ Alex a rămas același

c)     apoziție (se învață în clasa a VIII-a): Prietena mea, aceasta, este jucătoare de șah. 

 

2.     Cazul acuzativ

a)     complement direct: Mama l-a lăudat pe celălalt.

b)    complement prepozițional: Marius s-a speriat de aceia

c)     complement de agent (se învață în clasa a VIII-a): Mașina a fost condusă de acesta

d)    atribut pronominal prepozițional: Veștile de la ceilalți nu sunt îmbucurătoare. 

e)     circumstanțial de mod: Nu vreau să te comporți ca ceilalți

f)     circumstanțial de loc: Am fost la aceia.

g)    circumstanțial de timp: Am ajuns la școală după celălalt

h)    circumstanțial de scop:  Vreau note mari și învăț mult pentru asta

i)      circumstanțial de cauză: Nu mai plânge pentru aceștia!

j)      Nume predicativ: Mihai va deveni ca ceilalți, adică inginer. 

 

3.     Genitiv

a)     atribut (pronominal genitival): Părerile celorlalți sunt interesante. 

b)    atribut (pronominal prepozițional): Băiatul din spatele celuilalt este Gigi. 

c)     nume predicativ: Hainele sunt ale celorlalți. / Noi sunt suntem contra acelora

 

4.     Dativ

a)     complement indirect: I-am oferit flori aceleia.

b)    atribut (pronominal prepozițional): Succesul datorită acelora este imens. 

 

Adjectivul pronominal demonstrativ

Acesta este verișorul meu mai mare. 

acesta = pronume demonstrativ de apropiere, genul masculin, numărul singular, acazul nominativ, funcție sintactică de subiect

Băiatul acesta este verișorul meu mai mare. 

acesta = adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul băiatul (genul masculin, numărul singular, cazul nominativ), funcție sintactică de atribut (adjectival)

Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care și determină și are întotdeauna funcția sintactică de atribut. 

 

Mașina celorlalți era mai bună. 

celorlalți = pronume demonstrativ de diferențiere, genul masculin, numărul plural, cazul genitiv, funcție sintactică de atribut (pronominal genitival)

mașina = substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ funcție sintactică de subiect

În exemplul de mai sunt, celorlalți determină substantivul mașina, dar nu se acordă cu el în gen, număr și caz. De aceea, celorlalți este pronume demonstrativ, nu adjectiv pronominal demonstrativ. 

 

Notă! 

Conform programei de gimnaziu, în eticheta funcției sintactice nu se mai face referire și la partea de vorbire prin care se exprimă sau la caz (de exemplu: atribut substantival genitival, atribut adjectival etc.). În acest material, am lăsat între paranteze referirea la partea e vorbire sau la caz, deoarece în unele manuale funcțiile sintactice încă sunt denumite astfel.

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *