Pronumele și adjectivul pronominal posesiv

 

 

Cartea Mariei este interesantă. A mea este la fel. 

 

Pronumele posesiv înlocuiește atât numele posesorului, cât și numele obiectului posedat.

 

Structură:    

al meu

al = pronume semiindependent (înlocuiește numele obiectului și își modifică forma în funcție de genul și numărul acestuia)

meu = formă specifică de posesiv, înlocuiește posesorul (se modifică după persoana și numărul posesorului)

Așadar, în structura unui pronume posesiv există un pronume semiindependent și o formă specifică de posesiv (meu/mea, mei/mele, tău/ta, tăi/tale, său/sa, săi/sale nostru/noastră, noștri/noastre, vostru/voastră, voștri/voastre)

Pronumele semiindependent are forme specifice în funcție de gen, număr și caz:

Caz

Singular

plural

 

masculin

feminin

masculin

feminin

N-AC

al

a

ai

ale

G-D

        

        

alor

alor

 

Forme:

 

1.    Un singur posesor, un singur obiect posedat

 

Caz 

Persoana I

Persoana a II-a

Persoana a III-a

N-AC

al meu/a mea

al tău/a ta

al său/a sa

 

La cazurile genitiv-dativ nu există forme. 

 

       Caietul este al meu.

al meu = pronume posesiv, caz N, funcție sintactică de nume predicativ

 

2.    Un posesor, mai multe obiecte posedate

Caz 

Persoana I

Persoana a II-a

Persoana a III-a

N-AC

ai mei/ale mele

ai tăi/ale tale

ai săi/ale sale

G-D

alor mei/alor mele

alor tăi/alor tale

alor săi/alor sale

 

Le-am spus alor mei adevărul. 

alor mei = pronume posesiv, cazul dativ, funcție sintactică de complement indirect

 

3.    Mai mulți posesori, un singur obiect posedat

 

Caz 

Persoana I

Persoana a II-a

Persoana a III-a

N-AC

al nostru/a noastră

al vostru/a voastră

– 

 

La persoana a III-a nu există forme. 

Nu există forme în cazurile genitiv-dativ.

 

Biroul era al nostru

al nostru = pronume posesiv, cazul nominativ, funcție sintactică de nume predicativ

 

ATENȚIE!

Pentru a exprima posesia, la persoana a III-a se folosește forma de plural pronumelui personal din cazul genitiv: lor

              Biroul era al lor.

al lor = pronume personal, cazul genitiv, funcție sintactică de nume predicativ

 

       

4.    Mai mulți posesori, mai multe obiecte posedate

 

Caz 

Persoana I

Persoana a II-a

Persoana a III-a

N-AC

ai noștri/ale noastre

ai voștri/ale voastre

 – 

G-D

alor noștri/alor noastre

alor voștri/alor voastre

 – 

 

La persoana a III-a, nu există forme. 

 

Sfaturile alor tăi sunt prețioase. 

alor tăi = pronume posesiv, cazul genitiv, funcție sintactică de atribut (pronominal genitival)

 

Cazuri și funcții sintactice

 

I.              NOMINATIV

a)    subiect: Al meu este bun la fizică.

b)   nume predicativ: Câștigătorul este al tău. 

c)    apoziție (se studiază în clasa VIII-a): Gigi, al meu, se pricepe la zidărie. 

 

II.           ACUZATIV

a)    complement direct: I-am văzut pe ai voștri pe stradă. 

b)   complement prepozițional:  Mă gândesc la ai tăi

    Mi-e frică de ai mei

    Nu vorbim despre ai voștri

    Mă întâlnesc cu ai săi

c)    complement de agent (se studiază în clasa a VIII-a):  Mașina a fost spălată de al meu

d)   circumstanțial de loc: M-am așezat lângă ai voștri

e)    circumstanțial de timp: Am sosit după a voastră

f)     circumstanțial de mod: Nu alergi ca al meu.

g)   circumstanțial de cauză: Plâng pentru ai voștri.

h)   circumstanțial de scop: Muncesc pentru ai mei. 

i)     nume predicativ: Florile sunt pentru a voastră. / Dan a devenit ca ai săi

j)     Atribut (pronominal prepozițional): Cadoul de la ai mei este incredibil. 

k)   apoziție (se studiază în clasa a VIII-a): Pe Grigore, pe al meu, l-am învățat să numere până la 100. 

 

III.        GENITIV

a)    atribut (pronominal genitival): Părerea alor tăi este bună.

b)   atribut (pronominal prepozițional): Lupta contra alor tăi este fără sens.

c)    complement prepozițional: Nu luptăm contra alor noștri

d)   circumstanțial de loc: Locuim deasupra alor voștri

e)    circumstanțial de timp: Am ajuns înaintea alor tăi

f)     nume predicativ: Nu este nimeni împotriva alor tăi

 

IV.         DATIV 

a)   complement indirect: Le-am oferit alor tăi flori.

b)   atribut (pronominal prepozițional): Succesul datorită alor tăi este mare. 

OBSERVAȚIE!

Pronumele posesiv din cazurile genitiv-dativ se recunoaște după forma alor din structură. 

              Acolo este mașina alor voștri?

alor voștri = pronume posesiv, caz genitiv, funcție sintactică de atribut (pronominal genitival)

              Le-am răspuns imediat alor mei

alor mei = pronume posesiv, caz dativ, funcție sintactică de complement indirect

 

 

 

Adjectivul pronominal posesiv

 

Al meu latră mult. 

al meu  = pronume posesiv, caz nominativ, funcție sintactică de subiect

 

Câinele meu latră mult. 

meu = adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul câinele (genul masculin, numărul singular, cazul nominativ), funcție sintactică de atribut (adjectival)

 

Al meu câine latră mult.

al meu = adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul câinele (genul masculin, numărul singular, cazul nominativ), funcție sintactică de atribut (adjectival)

 

Adjectivul pronominal posesiv determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz. 

Adjectivul pronominal posesiv are mere funcția sintactică de atribut (adjectival).

 

 

ATENȚIE!

 

1.    Formele noștri și voștri se scriu cu un singur i. Sunt greșite formele noștrii și voștrii.

copiii noștri (corect)

copiii noștrii (greșit)

 

2.    Pronumele posesiv apare meu cu formele pronumelui semiindependent al, a, ai, ale alor

 

Cadoul de la ai mei m-a bucurat. 

ai mei = pronume posesiv

 

3.    Adjectivul pronominal posesiv apare și cu, și fără formele pronumelui semiindependent al, a, ai, ale, alor

 

Prietenii mei sunt foarte generoși.

mei = adjectiv pronominal posesiv, determină substantivul prietenii cu care se acordă în gen, număr și caz

 

Ai mei prieteni sunt foarte generoși.

ai mei = adjectiv pronominal posesiv, determină substantivul prietenii cu care se acordă în gen, număr și caz

 

4.    Formele lui, ei, lor sunt de fiecare dată pronume personale, nu posesive

 

Mașina lui este roșie

lui = pronume personal, caz genitiv, funcție sintactică de atribut (pronominal genitival)

Mașina sa este roșie. 

sa = adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul mașina (genul feminin, numărul singular, cazul nominativ), funcție sintactică de atribut (adjectival)

 

Mașina este a ei

a ei = pronume personal, caz genitiv, funcție sintactică de nume predicativ

 

Mașina este a sa

a sa = pronume posesiv, caz nominativ, funcție sintactică de nume predicativ

 

 

Notă! 

Conform programei de gimnaziu, în eticheta funcției sintactice nu se mai face referire și la partea de vorbire prin care se exprimă sau la caz (de exemplu: atribut substantival genitival, atribut adjectival etc.). În acest material, am lăsat între paranteze referirea la partea e vorbire sau la caz, deoarece în unele manuale funcțiile sintactice încă sunt denumite astfel.

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Pronumele și adjectivul pronominal posesiv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *