Evaluare

Clasa a VI-a

Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele date:

Bate vânt de primăvară şi pe muguri îi deschide;

Vântul bate, frunza creşte, şi voioasă lunca râde.

Sub verdeaţa drăgălaşă dispar crengile pe rând.

Şi sub crengile umbroase mierla sare şuierând.

 

O! minune, farmec dulce! O! putere creatoare!

În oricare zi pe lume iese câte-o nouă floare,

Ş-un nou glas de armonie completează imnul sfânt

Ce se-nalţă cătră ceruri de pe veselul pământ.

 

Tot ce simte şi viază, feară, pasere sau plântă

În căldura primaverii naşte, saltă, zboară, cântă.

Omul îşi îndreaptă pasul cătră desul stejăriş,

Unde umbra cu lumina se alungă sub frunziş. […]

                                                                       

Este timpul re-nvierii, este timpul re-noirei,

Ş-a sperărei zâmbitoare, ş-a plăcerei, ş-a iubirei,

Paserea-şi găteşte cuibul, floarea mândrele-i colori,

Câmpul via sa verdeaţă, lanul scumpele-i comori. […]

(Vasile Alecsandri, Lunca din Mircești)

viază – trăiește ;

feară, pasere, plântă – fiară, pasăre, plantă.

1.      Precizează tipul de rimă din prima strofă a poeziei:……………………..             5 puncte

2.      Măsura versului În oricare zi pe lume iese câte-o nouă floare este de……….            silabe.

5 puncte

3.      Prezintă în 20-40 de cuvinte tema poeziei de mai sus.                                   6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.      Transcrie din textul dat trei figuri de stil diferite și precizează felul lor.       9 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.      Prezintă în minimum 30 de cuvinte rolul pe care îl are în poezie o figură de stil transcrisă la exercițiul anterior.                                                                                               5 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.      Transcrie din poezia dată două pronume diferite și precizează felul lor.       8 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

7.      Construiește un enunț în care să folosești un pronume personal de politețe la persoana a III-a, de genul feminin, care să aibă funcția sintactică de atribut în cazul acuzativ.                                                                                                                                     6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………….

8.      Precizează persoana, numărul, cazul și funcția sintactică pentru pronumelor personale din fragmentul următor:                                                                                               10 de puncte

Le-am spus să nu se teamă de mine. M-am bucurat mult când au zis că ei vor continua să lucreze la proiectul lor, indiferent de ce se va întâmpla.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

9.      Alege P (personal) sau R (reflexiv), în funcție de felul pronumelor din enunțurile următoare.                                                                                                         6 puncte

a)      V-am spus de multe ori să veniți mai devreme.                           P          R

b)      Astăzi mă îmbrac elegant.                                                            P          R

c)      Ți-ai făcut proiectul la fizică?                                                       P          R

d)      Ne plimbăm de câteva ore pe aceste alei.                                     P          R

e)      Nu te-am văzut aseară la spectacol.                                              P          R

f)       Trebuie să te pregătești mai bine pentru lucrare.                          P          R

 

10.  Precizează valoarea morfologică a cuvintelor marcate cu verde în enunțurile următoare:                                                                                                                            7 puncte

a)      Dan i-a adus mamei un buchet mare de flori. ……………………………………………………..

b)      Maria-i la o colegă de clasă. ……………………………………………………………………………..

c)      Copiii s-au așezat în alte bănci. …………………………………………………………………………

d)      Florile-s în vaza cumpărată ieri. ………………………………………………………………………..

e)      Mașina nouă a bunicului este în garaj. ………………………………………………………………..

f)       La acest concurs au fost nouă participanți. ………………………………………………………….

g)      Doamna dirigintă ne-a spus și nouă să rămânem în clasă. ……………………………………..

 

11.  Transcrie din fragmentul următor:                                                                  6 puncte

a)      un numeral ordinal: …………………………………………………………………………………………

b)      un numeral cardinal simplu: ……………………………………………………………………………..

c)      un numeral cardinal compus: …………………………………………………………………………….

Cea de-a patra planetă era locuită de un businessman. Omul acesta era atât de ocupat, încât nici nu-şi înălţă capul când sosi micul prinţ.

– Bună ziua, spuse micul prinţ. Vi s-a stins ţigara.

– Trei cu doi fac cinci. Cinci şi cu şapte, doisprezece. Doisprezece şi cu trei, cincisprezece. Bună ziua. Cincisprezece şi cu şapte, douăzeci şi doi. Douăzeci şi doi şi cu şase, douăzeci şi opt.   

(Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț)

 

12.   Construiește două enunțuri în care un să aibă următoarele valori morfologice:

4 puncte

a)      articol nehotărât: ………………………………………………………………………………………..

b)      numeral cardinal: ……………………………………………………………………………………….

 

13.  Subliniază varianta corectă:                                                                            5 puncte

a)      Nu știu ce-l /cel supără de Gigi.

b)      Toți colegii mei s-au / sau dus în excursie.

c)      Ne întâlnim cu doamna dirigintă la ora doisprezece / douăsprezece.

d)      Dan este al optulea / al optilea / al optelea pe listă.

e)      Manualul are o sută douăzeci și două / o sută douăzeci și doi de pagini.

 

14.   Rescrie textul următor, corectând greșelile de orice fel:                               8 puncte

Am văzuto pe Gina în parcul în care neam rătăcit acum câteva zile. Era cu părinții săi și cu niște colegi m-ai mari care învață la etajul al trei-lea.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Evaluare (pronumele, numeralul, textul descriptiv literar în versuri) – clasa a VI-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *