Exerciții recapitulative

Pregătire pentru teză – semestrul al II-a

Clasa a VI-a

Citește cu atenție fragmentul următor și apoi rezolvă cerintele date:

Dorothy traia în mijlocul câmpiilor întinse din Kansas cu unchiul ei Henry, care era fermier, şi cu mătușa Em, care era nevasta fermierului. Casa în care locuiau era mică, pentru că materialul trebuincios pentru ridicarea ei fusese adus cu căruța de la mare depărtare. Casa avea patru pereți, o podea şi un tavan care închipuiau o odaie. Această odaie conţinea şi o maşină de gătit ruginită, un dulap pentru vase, o masă, trei sau patru scaune și paturile. Unchiul Henry și mătuşa Em aveau patul lor mare într-un colț, şi în alt colț se afla patul cel mic al lui Dorothy. Casa n-avea pod, nici pivniță, doar o gaură mică, săpată în pământ şi numită „pivința pentru ciclon”, unde familia putea să se adăpostească în cazul când se ridica unul dintre acele mari vârtejuri de vânt care erau destul de puternice pentru a sfărâma orice aşezare omenească din calea lor. În mijlocul podelei se afla un chepeng pe care, dacă îl ridicai, vedeai o scară ce ducea într-o gaură mică şi întunecoasă.

Când Dorothy stătea în pragul casei şi îşi rotea privirea în jurul ei, cât vedea cu ochii era numai o câmpie vastă şi cenuşie. Niciun pom şi nicio casă nu întrerupeau întinderea șesului care, pretutindeni, se apropia parcă de cer. Soarele pârjolise pământul arat, prefăcându-l într-o masă cenuşie era în care se vedeau mici crăpături. Nici măcar iarba nu era verde, pentru soarele uscase creștetul firelor ei lungi până când căpătaseră aceeași culoare cenușie ce se vedea pretutindeni în jur. Casa fusese şi ea odată zugrăvită, dar soarele coșcovise tencuiala, iar ploile o spălaseră, și acum casa se înfățișa la fel de posomorâtă și de cenușie ca orice lucru de aici.

 Când matușa Em venise să locuiască în locurile acestea, fusese o femeie tânără și drăguță Soarele și vântul o schimbaseră însă și pe ea. Îi furaseră sclipirea ochilor, lăsându-le o culoare posacă și cenușie; îi furaseră şi roşeaţa obrajilor și a buzelor, care acum erau și ele cenuşii. Era slabă și prăpădită și nu zâmbea nicicând.

(L. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz)

Partea I

1.      Alege C (corect)  sau I (incorect) în funcție de valoarea de adevăr a enunțurilor următoare.

a)      Dorothy trăiește cu părinții ei în mijlocul câmpiilor din Kansas.      I           C

b)      În caz de vreme rea, cei trei se adăpostesc în pivniță.                        I           C

c)      Din cauza soarelui puternic, iarba are culoarea cenușie.                    I           C

d)      Em este o femeie drăguță și are ochii albaștri. .                                 I           C

 

2.      Transcrie din text două secvențe descriptive.

3.      Transcrie din text două figuri de stil diferite și precizează felul lor.

4.      Prezintă rolul unei figuri de stil transcrise la exercițiul anterior.

5.      Scrie sinonime potrivite pentru cuvintele subliniate în text.

6.      Scrie antonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor marcate cu verde.

7.      În enunțul Soarele pârjolise pământul arat. cuvântul subliniat are:

a)      sens propriu de bază;

b)      sens propriu secundar;

c)      sens figurat.

8.      Construiește trei enunțuri prin care să demonstrezi polisemia verbului a urca.

9.      Transcrie din secvența următoare un cuvânt omonim. Construiește un enunț în care să folosești cuvântul transcris cu un alt sens: Unchiul Henry și mătuşa Em aveau patul lor mare într-un colț, şi în alt colț se afla patul cel mic al lui Dorothy.

10.  Conțin diftong ambele cuvinte din seria:

a)      această, odaie

b)      fermierului, cenușie;

c)      trăia, era;

d)      podelei, fermier.

 

11.  Transcrie din primul paragraf al textului un cuvânt care conține triftong și două cuvinte care conțin vocale în hiat.

12.  Precizează numărul de sunete pentru cuvintele: ciclon, cenușie, chepeng, ochilor, ea.

13.  Precizează modul și timpul pentru formele verbale marcate în text cu galben.

14.  Rescrie propoziția Dorothy stătea în pragul casei., trecând verbul la modul condițional-optativ, timpul perfect.

15.  Transcrie din ultimul paragraf două predicate diferite și precizează felul lor.

16.  Subiectul din ultimul enunț al textului este:

a)      exprimat;

b)      neexprimat, inclus;

c)      neexprimat, subînțeles.

 

17.  Transcrie din primul paragraf al textului:

– un substantiv nearticulat:………………………

– două substantive articulate cu articol hotărât:………………………………………………………

– două substantive articulate cu articol nehotărât:……………………………………………………

 

18.  Alege seria în care există doar substantive colective:

a)      armată, pluton, soldați, grup;

b)      haită, turmă, cireadă, stol;

c)      herghelie, roi, frunze, studețime;

d)      bătrânet, brădet, trandafiri, clasă.

 

19.  Construiește două enunțuri în care să folosești:

a)      un substantiv defectiv de numărul singular;

b)      un substantiv defectiv de numărul plural.

 

20.  Precizează cazul și funcția sintactică pentru substantivele marcate în text cu mov.

21.  Construiește două enunțuri în care substantivul comun copil:

a)      să fie complement indirect;

b)      să fie în cazul vocativ;

 

22.  Transcrie din al doilea paragraf două pronume diferite și precizează felul lor.

23.  Precizează  persoana, numărul, cazul și funcția sintactică pentru pronumele marcate în text cu albastru.

24.  Alege P (personal) sau R (reflexiv), în funcție de felul pronumelor din enunțurile următoare:

a)      Ți-am spus să vii mai devreme astăzi!                                    P          R

b)      Nu m-am întâlnit cu Gigi niciodată.                                       P          R

c)      V-ați dus cu toții la film?                                                        P          R

d)      Nu știu de ce ți-ai adus aparatul foto.                                     P          R

e)      Gigi v-a văzut ieri în parcul de lângă casă.                            P          R

f)       Astăzi ne îmbrăcăm doar în negru.                                         P          R

g)      Te pregătești pentru examen?                                                 P          R

 

25.  Construiește un enunț în care să folosești un pronume personal de politețe (persoana a III-a, numărul singular, de genul feminin) care să aibă funcția sintactică de atribut în cazul acuzativ.

26.  Construiește trei enunțuri în care o să fie:

a)      articol nehotărât;

b)      pronume personal;

c)      numeral cardinal.

27.  Transcrie adjectivele din paragraful al doilea și precizează felul lor și funcția sintactică.

28.  Construiește trei enunțuri în care adjectivul interesant să fie:

a)      la gradul comparativ de superioritate;

b)      la gradul superlativ relativ de superioritate;

c)      la gradul superlativ absolut de inferioritate.

 

29.  Precizează felul și funcția sintactică a adverbelor marcate în text cu roșu.

30.  Construiește două enunțuri în care cuvântul greu să fie:

a)      adjectiv propriu-zis;

b)      adverb de mod;

 

31.  Subliniază varianta corectă:

a)      Mi-ar place/mi-ar plăcea să călătorim mai des.

b)      Bunica nu voia/nu vroia să ne viziteze, dar am convins-o.

c)      Dan nu dormii/nu dormi decât două ore.

d)      Acești artiști creează/crează/creiază mereu spectacol.

e)      Nu face/nu fă gălăgie!

f)       Am luat pentru nepoți mai multe ciocolate/ciocolăți.

g)      Bună ziua, doamnă profesoară/doamna profesoară!

h)      Vecinii noștri pleacă devreme la servici/serviciu.

i)       Îmi plac aceste tricouri roze/roz.

j)       Mă întristează cenuși/cenușii/cenușiii nori care se văd pe cer.  

k)      La revedere, dragele/dragile mele colege!

l)       Dan a făcut o vizită inopinantă/inopinată.

m)   Tatăl meu este tânăr, dar are părul grizonant/grizonat.

n)      Le ședință au fost douăsprezece/doisprezece persoane.

o)      Orele încep la ora douăsprezece/doisprezece.

p)      În clasă sunt optisprezece/optsprezece/optusprezece.

q)      Bunicul mi-a zis că odată/o dată oamenii erau mai buni.

r)       Nu am văzut niciodată/nici o dată un elefant de aproape.

s)      Dan nu a găsit niciodată/nici o dată/nici odată disponibilă pentru petrecere.

 

Partea a II-a

 

Scrie un text narativ, de minimum 130 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o continuare a fragmentului extras din opera Vrăjitorul din Oz. Integrează în compunerea ta și un pasaj descriptiv. 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Pregătire pentru teză (clasa a VI-a) – semestrul al II-lea

Un comentariu la „Pregătire pentru teză (clasa a VI-a) – semestrul al II-lea

  • 12 iulie 2022 la 11:46
    Legătură permanentă

    Un material foarte bun și pentru recapitularea inițială din clasa a VII-a! Mulțumesc!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *