Evaluare

Citește cu atenție fragmentul de mai jos și rezolvă exercițiile date:

Au fost odată patru frați. Trei erau mititei, dar foarte vicleni, al patrulea însă era un uriaș cu o putere ieșită din comun, dar mult mai puțin viclean decât ceilalți.

Puterea lui stătea în mâini și-n brațe, deșteptăciunea însă o avea în păr. Viclenii lui frați îi tăiau părul scurt de tot, ca să rămână un pic neghiob, și toate muncile grele le lăsau în seama lui, că doar era puternic, iar ei stăteau, îl priveau și băgau câștigul în buzunar.

El trebuia să are câmpul, el trebuia să spargă lemne, să învârtă roata morii, să tragă căruța în locul calului, iar frații stăteau pe capră și-l îmboldeau cu lovituri de bici.

Și, stând ei pe capră, nu-i pierdeau o clipă capul din priviri, zicând:

— Ce bine-ți stă cu părul scurt!

— Așa e, adevărata frumusețe nu stă în bucle.

— Ia uitați-vă la zuluful ăla care a prins să crească, diseară va trebui să i-l tăiem.[…]

Într-o buna zi, uriașul se îmbolnăvi. De teamă să nu moară cât era încă bun de muncă, frații chemară cei mai bun doctori din ținut să-l lecuiască, îi dădură doctoriile cele mai scumpe, ba chiar îi duseră mâncarea la pat.

Îi potriveau care mai de care pernele, îl înveleau cu pături. Și în ăst timp îi ziceau:

— Vezi cât ținem la tine? Așa că să nu mori, să nu ne faci figura asta.

Erau atât de ocupați cu sănătatea lui, că uitară să-i mai controleze frizura. Părul avu deci tot timpul să-i crească lung cum nu mai fusese și, odată cu părul, uriașului îi reveni toată deșteptăciunea. Începu să chibzuiască, să-și observe frații, să știe cât fac doi ori doi și patru ori patru. În cele din urmă înțelese cât de vicleni fuseseră ei, iar el, cât de neghiob, dar nu zise nimic la început. Așteptă să-și revină în puteri și, într-o dimineață, în vreme ce frații dormeau încă, se ridică din pat, îi legă ca pe niște salamuri și-i puse în căruță.

— Unde ne duci, dragă frățioare, unde-i duci pe iubiții tăi frățiori? 

— O să vedeți voi imediat, răspunse uriașul.

Îi duse la gară, îi vârî în tren așa legați cum erau și drept rămas bun le zise:

— Cărați-vă și să nu vă mai prind prin locurile acestea. Destul m-ați dus de nas. Acum eu am devenit stăpân.

(Gianni Rodari, Părul uriașului)

 

Subiectul I (60 de puncte)

1.      Alege A (adevărat) sau F (fals), raportându-te la textul dat.                          6 puncte                      a) Uriașul este cel mai viclean dintre frați.                     A  F

            b) Frații uriașului învârt roata morii.                          A  F

            c) Uriașul își duce frații cu căruța la gară.                  A  F                

2.      Precizează o trăsătură a unui personaj și ilustreaz-o cu o secvență din text. 4 puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.      Formulează ideea principală corespunzătoare deznodământului textului dat. 4 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.      Transcrie din primele două paragrafe ale textului:                                         5 puncte

– un substantiv nearticulat: ……………………………………………………………………………………

– două substantive articulate hotărât: ……………………………………………………………………..

– două substantive articulate nehotătât: ……………………………………………………………………

5.      Alege seria care conține doar substantive colective:                                      5 puncte

a)  turmă, armată, clasă, capre;

b) roi, echipă, stol, cireadă;

c) soldați, popor, frunziș, brădet;

d) mestecăniș, furnici, pluton, soldați.

 

6.       Construiește două enunțuri în care să folosești:                                             6 puncte

a)      un substantiv defectiv de numărul singular;

………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      un substantiv defectiv de numărul plural.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

7.      Alege varianta corectă:                                                                                   10 puncte

a)      Îmi plac ciocolatele / ciocolățile cu lapte.

b)      În acest magazin nu se găsesc aragazuri / aragaze.

c)      I-am oferit Lucichii / Lucicăi o floare.

d)      Bună ziua, doamna dirigintă / doamnă dirigintă!

e)      Vecinii noștri pleacă devreme la servici / serviciu.

 

8.      Precizează cazul și funcția sintactică pentru substantivele marcate în text cu verde:                                                                                                                                    12 puncte

câmpul –

morii –

de bici –

frații –

cu pături –

la gară –

 

9.      Construiește enunțuri în care substantivul copil să îndeplineasă următoarele funcții sintactice:                                                                                                       8 puncte

a)      subiect (N):

 

b)      complement prepozițional (AC)

 

c)      circumstanțial de mod (AC):

 

d)      complement indirect (D):

 

Subiectul al II-a (30 de puncte)

Scrie, în 80 – 140 de cuvinte,  rezumatul textului Părul uriașului.

 În alcătuirea rezumatului:

  – vei formula ideile importante, dovedind înțelegerea textului;

  – vei prezenta evenimentele în succesiune logică;

  – vei respecta regulile unui rezumat.

 

Notă! Se acordă zece puncte din oficiu.

 

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Substantivul – evaluare (clasa a VI-a)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *