Părți de propoziție. Propoziții subordonate – evaluare (clasa a VIII-a)

Evaluare Clasa a VIII-a   ·  Se acordă zece puncte din oficiu.  ·  Timpul de lucru este de 50 de minute.   1. Precizează funcția sintactică și valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate în enunțurile de mai jos.                                                                                               24 puncte   a) Astăzi am plecat mai

Fraza (raporturi sintactice, tipuri de propoziții subordonate, elemente de relație) – clasa a VIII-a

Noțiuni de sintaxă. Fraza   Dan citește zilnic.  – propoziție Propoziția este comunicarea cu un singur predicat.  Dan citește zilnic, iar Maria se joacă pe calculator.  – frază Fraza este comunicarea cu două sau mai multe predicate. Într-o frază numărul de predicate este egal cu numărul de propoziții.  Cine poate