Evaluare

Clasa a VII-a

Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă exercițiile date:

Se apropia sfârșitul anului și dascălul examina toată clasa, să vadă pe care trece, pe cine premiază și pe cine lasă repetent. Scotea câte cinci sau șase la tablă și îi asculta. Jumătate din ei parcă învățaseră ceva, cealaltă jumătate însă parcă nici nu trecuse pe la școală și atunci învățătorul începea -i bată la palmă cu o nuia de corn foarte ageră, de care tot unul dintre noi făcuse rost. Era atât de furios încât uneori îi bătea la palmă pe toți cei care erau scoși odată, deși unii dintre ei protestau indignați că ar fi răspuns bine la întrebările puse. Așteptam tremurând să-mi vie rândul. Nu știam nimic și ascultam înfiorat plânsetele care umpleau clasa. Băieții suportau bine loviturile în clipele când le primeau, dar în bănci nu mai puteau, fluturau mâinile înroșite în aer, sau și le vârau deznădăjduiți între genunchi.

Prima zi a trecut fără să fiu scos și eu la examen. A doua zi, văzând cum stau lucrurile, în loc să fug și îndărăt să nu mă mai uit, am venit totuși la școală, deși știam ce ar putea să mi se întâmple. Nu m-a scos nici în acea zi și nici în cele următoare. Și pentru ca această întâmplare să fie dusă până la capăt, în nefirescul ei, la sfârșitul anului m-am pomenit printre premianți.

Învăţătorul acela care mă premiase fără să ştiu nimic murise demult şi luase cu el în mormânt secretul comportării lui ciudate. El, tatăl, nu fusese niciodată convins că nu se petrecuse atunci ceva firesc. Ai mei toţi ştiau bine că sunt un bleg*, totuşi de ce mi s-ar fi pus pe cap o coroană pe care n-aş fi meritat-o? Asemenea gesturi le pot face oamenii obişnuiţi din prostie sau din părtinire, dar ce l-ar fi putut îndemna pe un învăţător care nu era mai bun decât alţii, ba chiar era mai rău, suferind de piept, şi folosind foarte des nuiaua, să mă scoată din blegia mea vizibilă şi să mă împingă de la spate în faţa satului? Patul său de moarte pe lângă care am trecut toată clasa şi i-am sărutat mâna acestui om slăbuţ, stins în floarea vârstei, cu o mică mustaţă neagră şi cu o expresie ca de icoană pe chipul său supt de suferinţă, nu-mi apare niciodată în amintire fără un adânc fior: e pentru mine semnul că pe această lume, destinul orb nu e atotputernic, că hotărârile lui pot fi smulse, că fulgerul intuiţiei noastre îl poate abate din mersul lui implacabil. Şi că, odată înfrânt, el cedează mereu netezindu-ţi drumul nu fără a-ţi lăsa în conştiinţă de fiecare dată o spaimă, semn că nu te va proteja la infinit.

                                                            (Marin Preda, Viața ca o pradă)

bleg = lipsit de voință, prost

Subiectul I                                                                                                                  70 de puncte

1. Transcrie din text un indice spațial și un indice temporal.                                      6 puncte

indice spațial:…………………………………………………………………………………………………………………….

indice temporal:…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Precizează în unu-trei enunțuri o trăsătură a textului narativ literar și ilustrează-ți răspunsul cu o secvență relevantă din fragmentul dat.                                                              6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

3. De ce sunt scoși elevii la tablă?                                                                              6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Precizează o trăsătură a învățătorului identificată în text, numește mijlocul de caracterizare prin care este prezentată și ilustrează-ți răspunsul cu o secvență relevantă.                        6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Precizează modul, timpul, persoana și numărul pentru verbele subliniate în text:    8 puncte

 

Verb

Mod

Timp

Persoană

Număr

învățaseră

 

 

 

 

să bată

 

 

 

 

ar fi putut

 

 

 

 

am venit

 

 

 

 

 

6. Precizează ce funcție sintactică au și la ce formă nepersonală sunt verbele subliniate în secvența următoare: Venind în grabă la școală, am uitat că trebuie să-mi cumpăr de la librărie o carte de colorat și niște carioci.                                                                                                 8 puncte

venind – ……………………………………………………………………………………………………………………….

de colorat – ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

7. Transcrie din fragmentul bolduit (scris îngroșat) un predicat nominal și precizează prin ce parte de vorbire este exprimat numele predicativ.                                                                    8 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. Subliniază verbele din enunțurile următoare și precizează felul lor (predicative sau copulative).

                                                                                                                                    8 puncte

 

a) Dan a ieșit din clasa acum câteva minute.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

b) Pentru mine, sportul a însemnat muncă și disciplină.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

c) Să rămâneți în clasă câteva minute!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

d) Vecinul meu a devenit un medic renumit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

e) Grigore pare obosit astăzi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

9. Construiește două enunțuri în care verbul a ajunge să aibă, pe rând, valoare predicativă și valoare copulativă.                                                                                                                        6 puncte

valoare predicativă:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

valoare copulativă:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10. Subliniază varianta corectă:                                                                                  8 puncte

a) Nemaivenind/ Ne maivenind/ Ne mai venind Dan, am stat acasă toată ziua.

b) La sfârșitul spectacolului, creez/crez/creiez un moment emoționant.

c) Dan poate veni/venii la petrecerea de sâmbătă.

d) Elevii trebuie să aibă/să aibe/să aivă/să aive la ei carnetul de note.

e) Se aude ploând/plouând/plound. 

f) Eu terminasem/terminaserăm de făcut tema când m-ai sunat tu.

g) Dan a început să vie/să vină cam des pe la noi.

h) Băiețelul mai ar fi vrut/ar mai fi vrut o prăjitură.

 

 

 

Subiectul al II-lea                                                                                          20 de puncte

            Scrie o compunere, de minimum 130 de cuvinte, în care o caracterizezi personajul învățătorul, din textul dat.

            În redactarea caracterizării, vei avea în vedere:

− precizarea a două date de identificare a personajului (vârstă, ocupație, portret fizic etc.);

− numirea a două trăsături morale ale personajului;

− ilustrarea a două mijloace de caracterizare diferite, prin câte o secvență comentată;

− corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

            • conținutul compunerii – 12 puncte

            • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

 

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Evaluare – clasa a VII-a (verbul, textul narativ literar, caracterizarea personajului)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *