Evaluare inițială

Limba și literatura română

Clasa a VI-a

·         Toate subiectele sunt obligatorii.

·         Se acordă zece puncte din oficiu.

·         Timp de lucru: 50 de minute

Subiectul I (70 de puncte)

Citește cu atenție textul următor și rezolvă cerințele date:

Emil nu mai avea tată. Mama lui muncea mult. Ondula clientele, spăla capete blonde și brune și lucra neobosită ca să poată asigura hrana pentru ea și pentru fiul ei și ca să poată plăti facturile de gaz, cărbunii, chiria, îmbrăcămintea, cărțile de școală. Dar uneori era bolnavă și trebuia să stea în pat. Atunci venea doctorul și îi prescria medicamente. Emil îi pregătea comprese calde și făcea de mâncare pentru mama lui și pentru el. Iar când ea dormea, ștergea pe jos cu cârpa udă, ca să n-o audă zicând: „trebuie să mă scol, e un dezastru cumplit aici!”

O săînțelegeți acum și n-o să zâmbiți când o să vă spun că Emil era un băiat-model? Vedeți, își iubea mama foarte mult și ar fi murit de rușine dacă ar fi stat degeaba în vreme ce ea muncea, își făcea socotelile și iar începea să muncească. Putea el să neglijeze temele sau să le copieze după Richard Nauman? Putea să tragă chiulul de la școală ca ceilalți? Doar vedea cât se străduia ea ca lui să nu-i lipsească nimic și ca să-i asigure tot ceea ce primeau sau aveau colegii lui de la școala profesională.

Atunci cum putea el s-o înșele ori să-i facă probleme?

Așadar, Emil era un băiat-model. Dar nu aparținea acelui fel de băieți-model care sunt așa numai din lașitate sau din calicie sau pentru că sunt bătrânicioși. Era un băiat-model pentru că voia să fie așa.

Dar, când venea de Paște acasă și putea spune: „Mamă, uite-mi notele, iar sunt primul”, era foarte mulțumit. Îi plăceau laudele care i se aduceau la școală și în alte locuri, nu pentru bucuria pe care o avea el, ci pentru bucuria pe care o simțea mama lui. Erą mândru când îi putea înapoia puțin, în felul lui, din ceea ce ea făcea pentru el mereu, fără să obosească.

                                                                                    (Erich Kästner, Emil și detectivii)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru,  pornind de la textul dat.

            1. Formulează două idei principale/secundare pe baza fragmentului dat.     4 puncte

            2. Când îi face de mâncare Emil mamei lui?                                                  4 puncte

2. Transcrie din text un indice temporal:                                                        4 puncte

3. Alege A (adevărat) sau F (fals), raportându-te la textul dat.                      4 puncte

  a) Emil nu își ajută niciodată mama.                                                A/F

  b) Emil nu își face mereu temele.                                                     A/F

  c) Richard Nauman este cel mai bun prieten al lui Emil.                 A/F

  d) Lui Emil îi place să-și vadă mama bucuroasă.                             A/F

 

4. Scrie sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor subliniate.    6 puncte

5. Transcrie din text două cuvinte care fac parte din câmpul lexical al școlii. 4 puncte

6. Precizează felul sunetelor din cuvintele următoare, după modelul dat: trebuia, lui:

                                                                                                                        6 puncte

Model: pu-tea =  CV CSV

V= vocală, S = semivocală, C = consoană

7. Alege varianta corectă:                                                                               4 puncte

B. Propoziția Emil nu mai avea tată. este:

    a) simplă, afirmativă;

    b) simplă, negativă;

    c) dezvoltată, afirmativă;

    d) dezvoltată, negativă.

 

8. Precizează modul, timpul, persoana și numărul pentru formele verbale scrise cu bold (îngroșat):                                                                                                                        12 puncte

venea =

o să înțelegeți =

sunt =

 

9. Construiește două enunțuri în care verbul a avea să aibă, pe rând, valoare predicativă și valoare auxiliară.                                                                                                          6 puncte

 

10. Transcrie din primul paragraf:                                                                  10 puncte

            a) un substantiv propriu:

            b) un substantiv articulat cu articol hotărât:

            c) un substantiv nearticulat:

            d) un pronume personal:

            e) un adjectiv propriu-zis:

11. Alcătuiește un enunț asertiv în care să folosești adjectivul frumos la gradul superlativ relativ de superioritate.                                                                                       6 puncte

 

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

            Scrie un text narativ, de minimum 110 cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută   în vacanța de vară.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

• conținutul compunerii – 12 puncte

 • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 120 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus

 

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Evaluare inițială – clasa a VI-a (2022)

2 comentarii la „Evaluare inițială – clasa a VI-a (2022)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *