Exerciții recapitulative

 

 

Citește cu atenție textul de mai jos:

Dintre toți prietenii mei buni, n-au rămas cu cine -mi petrec vara la Pitești decât Mihăiță și Țăpuș Nicolae, băiatul frizerului de sub hotel „Dacia”.

Cotan a plecat cu familia la băi, la Govora, Chiostec s-a dus la Merișani, acasă la părinți; iar Rădulescu Florian a părăsit orașul odată cu frate-său, care a fost mutat comandant de pompieri la Giurgiu.

Pe Mihăiță îl văd rar de tot. Băiatul cizmarului de pe Scoroboaia umblă de câtva timp mai mult singur și numai prin împrejurimile orașului. Cum e băiat sărac și cu bun-simț, nu se aventurează niciodată până la „centru”, deși în timpul vacanței elevii de la liceu pot și ei să se plimbe prin grădina publică.

Pe Țăpuș Nicolae însă îl văd mai des. Țăpuș îmi place fiindcă e băiat vesel, știe o mulțime de snoave* și când începe ți le povestească, te rade ca și tată-său — cum zice el — în doi timpi și trei mișcări. Țăpuș, care știa să cânte din gură, a învățat să cânte și din ghitară. Vara asta și-a făcut rost de o ghitară siciliană autentică […]. Pe mine însă ceea ce mă interesează mai mult e faptul că Țăpuș mai scrie și versuri și că amândoi facem parte din tabăra „artă pentru artă”.

Azi-dimineață a venit la mine acasă cu ghitara. Țăpuș își pune singur versurile pe muzică. Nu știu cum le combină el, că ies totdeauna bine. Pe mine, cântecele lui Țăpuș mă uimesc și mă înduioșează.

Astăzi, însă, Țăpuș nu era deloc mulțumit de ele. Când l-am lăudat pentru noua romanță pe care atunci o improvizase pe ghitară, în loc să-mi sară de gât ca de obicei, Țăpuș s-a întristat, a aruncat plictisit ghitara pe canapea și mi-a spus mai mult oftând decât vorbind:

          Asta nu-i nimica, mă!…S-o auzi tu pe ghitarista de la pod. Aia artistă… Nu eu.

(Ion Minulescu, Corigent la limba română)

*snoavă – poveste populară;

*ghitară – chitară;

*romanță – cântec;

          Subiectul I                                                                                       

1.      Transcrie din text un indice temporal și un indice spațial.                            

2.      Formulează pe baza textului două idei principale.                                        

3.      Alege A (adevărat) sau F (fals), raportându-te la textul dat:                         

a)      Părinții lui Chiostec locuiesc la Merișani.                                                A/F

b)     Rădulescu Florian este comandant de pompieri la Giurgiu.                    A/F

c)      Mihățiă este băiatul frizerului.                                                                  A/F

d)     Țăpuș Nicolae știe să cânte cu vocea.                                                      A/F

4.      Precizează o trăsătură a unui personaj și ilustrează-ți  răspunsul cu o secvență din text.

5.      Alege varianta corectă:                                                                                  

Naratorul este:

a)      și personaj, fiind implicat în acțiune și relatând întâmplările la persoana I;

b)      același cu autorul textului;

c)      doar observator, nefiind implicat în acțiune și relatând întâmplările la persoana a III-a.

6.      Scrie sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor marcate cu verde.

7.      Transcrie din secvența următoare un omonim, construiește un enunț în care să aibă un sens diferit. Precizează felul omonimelor: Pe mine însă ceea ce mă interesează mai mult e faptul că Țăpuș mai scrie și versuri.                                                                   

8.      Construiește patru enunțuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a trece. Scrie în paranteză sensul din fiecare propoziție.                                                            

9.      Alege varianta corectă:                                                                                  

A.    Există diftong în ambele cuvinte din seria:

a)      mei, familia;

b)      amândoi, ei;

c)      știa, iar;

d)      noua, băiat;

B.     Sunt corect despărțite în silabe ambele cuvinte din seria:

a) tra-u-mă, geo-gra-fi-e;

b) punc-taj, coa-for;

c) bom-bo-nie-ră, ca-sie-ri-e;

d) fe-rea-stră, sâ-nge;

10.  Alege varianta corectă:                                                                                  

a)      Dan nu crează/creează/creiază niciodată probleme.

b)      Copiii mai ar fi vrut/ar mai fi vrut niște prăjituri.

c)      Vecinul meu dormi/dormii/dormiii doar patru ore.

d)      Ar fi mers/ar fii mers și Gigi la film, dar avea deja alte planuri stabilite.

e)      Vroiam/Voiam să spun ceva, dar am uitat.

f)       Ieri tu nu scrisesei/scriseseși nimic la temă. Astăzi ai scris?

g)      Nu zice/Nu zi nimănui secretul nostru!

11.  Precizează modul, timpul, persoana și numărul pentru verbele marcate în text cu galben.

12.   Rescrie propoziția următoare, trecând verbul la modul condițional-optativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular: Cotan a plecat cu familia la băi.

13.  Transcrie predicatele din secvența următoare și precizează felul lor: Pe Țăpuș Nicolae însă îl văd mai des. Țăpuș îmi place fiindcă e băiat vesel, știe o mulțime de snoave.

14.  Alcătuiește două enunțuri în care substantivul comun vecin să aibă, pe rând, funcția sintactică de subiect și nume predicativ.

15.  Precizează felul subiectelor din enunțul: Nu știu cum le combină el.

 

Subiectul al II-lea                                                                                         

Imaginează-ți că ești la școală în ultima zi înainte de vacanța de iarnă.

Scrie o notă de jurnal, de cel puțin 110 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în timpul unei ore (ora de matematică, ora de limba și literatura română, ora de muzică etc.). Data redactării jurnalului este 23 decembrie 2021.

În redactarea textului tău, vei avea în vedere:

     –  să respecți particularitățile unui astfel de text;

– să marchezi corespunzător paragrafele;

– să respecți  normele de punctuație și de ortografie;

– să îți exprimi clar ideile;

– să ai un scris lizibil;

 

– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Exerciții recapitulative (clasa a VI-a)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *