Forme verbale nepersonale

 

Venind spre casă, l-am văzut pe noul nostru vecin.

am văzut – verb predicativ, mod indicativ, timp perfect compus, persoana I, număr singular, funcție sintactică de predicat verbal

venind – verb predicativ, formă de gerunziu, funcție sintactică de circumstanțial de timp

 

Atunci când nu au categoria modului (când nu sunt conjugate la indicativ, conjunctiv, condițional-optativ sau imperativ), verbele sunt folosite cu formă nepersonală.

 Un verb cu formă nepersonală NU își schimbă forma în funcție de persoană și număr și NU poate avea funcția sintactică de predicat verbal.

În română, există patru forme verbale nepersonale:

a) infinitivul (a citi)

b) gerunziul (citind)

c) supinul (de citit, pentru citit)

d) participiul (citit)

 

 

Gerunziul

 

Se aude cântând din camera alăturată.

Gerunziul este o formă verbală nepersonală care exprimă, în general, o acțiune petrecută simultan cu o altă acțiune.

Am văzut-o pe Greta alergând în parcul de lângă casă.

Verbele la gerunziu se recunosc după terminațiile –ind (citind, venind etc) și –ând (mergând, cântând etc.)

Forma negativă se alcătuiește cu prefixul ne-:

înțelegând – neînțelegând

ATENȚIE!

Între prefixul ne- și forma propriu-zisă de gerunziu pot fi intercalate adverbe.

      nemaiînțelegând / nepreaînțelegând

 

Funcții sintactice

ATENȚIE!

Verbele la gerunziu nu pot avea funcția sintactică de predicat verbal. Ele îndeplinesc în enunț alte funcții sintactice.

a)      complement direct

Dan aude țipând din camera alăturată.

b)      circumstanțial de mod

Nelu a plecat trântind ușa.

c)      circumstanțial de timp

 Venind la București, am văzut Opera Română.

d)      circumstanțial de cauză

 Alunecând, mi-am rupt piciorul.

e)       atribut

Pletele fluturând ale Gretei sunt amuzante.

 

Observații

1.      La finalul formelor de gerunziu pot fi atașate pronume clitice cu funcția sintactică de complement direct sau complement indirect.

Văzând-o pe Ana, m-am înveselit.

-o = pronume personal, funcție sintactică de complement direct

Văzându-l pe Dan, m-am înveselit. (

-l = pronume personal, funcție sintactică de complement direct

Oferindu-le daruri, le faci o bucurie.

-le = pronume personal, funcție sintactică de complement indirect

 

2.      Gerunziul devine adjectiv atunci când se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. În această situație se folosește și eticheta de gerunziu acordat.

Din depărtate de văd coșurile fumegânde.

fumegânde = gerunziu acordat/adjectiv provenit din gerunziu

                  Mă emoționează mâinile tremurânde ale bunicii.

                  tremurânde = gerunziu acordat/adjectiv provenit din gerunziu

 

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Forme verbale nepersonale. Gerunziul

Un comentariu la „Forme verbale nepersonale. Gerunziul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *