Pronumele personal

Clasa a VI-a

Pronumele este partea de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv.

          Gigi citește zilnic.

          El citește zilnic.

Pronumele personal arată persoanele care participă la o situație de comunicare.

a)     persoana I: vorbitorul

b)    persoana a II-a: ascultătorul

c)     persoana a III-a: persoana despre care se vorbește

Pronumele personal are două numere:

a)     singular:      A ajuns și el.

b)    plural:         Au ajuns și ei.

Pronumele personal are forme distincte în funcție de gen doar la persoana a III-a.

                   Cărțile ei sunt foarte interesante. (feminin)

                   Desenele lui arată incredibil de bine. (masculin)

Categoria cazului

Pronumele personal are forme în toate cele cinci cazuri: nominativ, acuzativ, dativ, genitiv și vocativ.

 

I.                  Cazul nominativ

În nominativ, pronumele personal nu apare niciodată precedat de prepoziție.

                        Ei fac doar ce vor.

Persoana

Forma

I, singular

eu

a II-a, singular

tu

a III-a, singular

el / ea

I, plural

noi

a II-a, plural

voi

a III-a, plural

ei / ele

 

            

II.               Cazul acuzativ

În acuzativ, pronumele personal are forme nonclitice (accentuate) și forme clitice (neaccentuate).

Formele nonclitice apar de fiecare dată precedate de prepoziție:

              Nu am vorbit niciodată despre tine.

    Formele clitice au de fiecare dată funcția sintactică de complement direct:

                   Îl cunosc de mic.

 

Persoana

Forme nonclitice

Forme clitice

I, singular

(pe) mine

mă, m-

a II-a, singular

(pe) tine

te

a III-a, singular

(pe) el / pe (ea)

îl, -l-, o

I, plural

(pe) noi

ne

a II-a, plural

(pe) voi

vă, v-

a III-a, plural

(pe) ei / (pe) ele

îi, -i-, le

 

III.           Cazul dativ

În dativ, pronumele personal are forme nonclitice (accentuate) și forme clitice (neaccentuate).

Persoana

Forme nonclitice

Forme clitice

I, singular

mie

îmi, mi,

a II-a, singular

ție

îți, ți-

a III-a, singular

lui / ei

îi, i-

I, plural

nouă

ne, ni

a II-a, plural

vouă

vă, vi,  v-

a III-a, plural

lor

le, li

 

 

IV.            Cazul genitiv

În genitiv, pronumele personal are forme doar la persoana a III-a, singular și plural.

Persoana

Forme

a III-a, singular

lui / ei

a III-a, plural

lor

 

Îmi place geaca ei / lui / lor.

 

 

V.               Cazul vocativ

În vocativ, pronumele personal are forme doar la persoana a II-a, singular și plural.

În vocativ, pronumele personal se izolează prin virgulă sau prin semnul exclamării de restul enunțului.

              Voi, fiți mai atenți!

Persoana

Forme

a II-a, singular

tu

a II-a, plural

voi

 

    

Funcții sintactice

Pronumele personal îndeplinește aceleași funcții sintactice pe care le îndeplinește și substantivul.

 

I.                  Cazul nominativ

a)     subiect: Ei întârzie mereu la școală.

b)    nume predicativ: Verișoara mea este ea.

 

II.               Cazul acuzativ

a)     complement direct: Pe el l-am văzut în parc.

b)    complement prepozițional: Am vorbit despre voi.

                                                                Mă gândesc mereu la ei.

                                                             Nu mă tem de voi.

c)     circumstanțial de loc: Mergem spre ei.

d)    circumstanțial de timp: Am ajuns la școală după ei.

e)     circumstanțial de mod: Nu vreau să vorbești ca el.

f)      atribut (pronominal prepozițional): Florile de la voi s-au uscat.

 

III.           Cazul genitiv

– atribut (pronominal genitival): Geaca lui este prea groasă.

 

IV.            Cazul dativ

– complement indirect: I-am oferit și ei un cadou.

 

V.               Cazul vocativ

Pronumele în vocativ nu au funcții sintactice:

Voi, fiți atenți!

 

Anticiparea și reluarea

 

Complementul direct și complementul indirect, în anumite contexte, sunt anticipate sau reluate prin pronume personale cu formă clitică.

L-am văzut pe Gigi.

pe Gigi = complement direct

l-  = anticipează complementul direct „pe Gigi”

 

Pe copii i-au așteptat părinții la poartă.

pe copii = complement direct

i-                   = reia complementul direct „pe copii”

 

I-am oferit mamei flori.

mamei = complement indirect

i-                   = anticipează complementul indirect „mamei”

 

Elevilor le-am răspuns când m-au întrebat.

elevilor = complement indirect

 

le- = reia complementul indirect „elevilor”

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Pronumele personal. Forme, cazuri, funcții sintactice – clasa a VI-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *