Lucrare semestrială la limba și literatura română

Clasa a VI-a

Semestrul al II-lea

 

Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele date:

Cu legănări abia simțite și ritmice, încet-încet,
Pe pajiștea din fața casei, caișii, zarzării și prunii,
Înveșmântați în haine albe se clatină în fața lunii,
Stând gata parcă să înceapă un pas ușor de menuet*.

Se cată** ram*** cu ram, se-nchină, și-n urmă iarăși vin la loc,
Cochetării și grații albe, și roze gesturi, dulci arome,
Împrăștie în aer, danțul acesta ritmic de fantome,
Ce-așteaptă de un an de zile minuta asta de noroc.

Ce e de spumă, sus pe ramuri, se face jos de catifea,
Și astfel umbrele căzute pe pajiște par mantii grele
Zvârlite de dănțuitorii ce au rămas numa-n dantele,
În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. […]
                                         

Așa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri,
Despodobiți de-atîtea grații, ce le-mprumută luciul lunii,
Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caișii, zarzării și prunii,
Banalii pomi din fața casei, ce-i știu de-atâtea primăveri.

(Dimitrie Anghel, Balul pomilor)

menuet – dans de origine franceză;

se cată – se caută;

ram – ramură;

 

Subiectul I (70 de puncte)

 

1.      Precizează tipul de rimă din prima strofă a poeziei și măsura versului Banalii pomi din fața casei, ce-i știu de-atâtea primăveri.                                                         6 puncte

rima:…………………………………

măsura:……………………………..

2.      Prezintă în 25-45 de cuvinte tema poeziei de mai sus.                                   4 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.      Transcrie din textul dat două figuri de stil diferite și precizează felul lor.    6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.      Prezintă în minimum 25 de cuvinte rolul pe care îl are în poezie o figură de stil transcrisă la exercițiul anterior.                                                                                               4 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.      Taie intrusul din fiecare serie:                                                                                    6 puncte

a)      stol, roi, cireadă, oi, turmă;

b)      miere, bomboană, fotbal, curaj;

c)      frunze, aplauze, ochelari, șale;

 

6.      Precizează cazul și funcția sintactică pentru substantivele marcate în text cu galben.

…………………………………………………………………………………………………………6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.      Construiește două enunțuri în care substantivul pasăre să aibă funcția sintactică de:                                                                                                                                   6 puncte

a)      circumstanțial de mod (AC):…………………………………………………………………………….

b)      complement indirect (D):…………………………………………………………………………………

 

8.      Transcrie din  ultimele două strofe ale poeziei două pronume diferite și precizează felul lor.                                                                                                                      8 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

9.      Precizează persoana, numărul, cazul și funcția sintactică pentru pronumele personale din fragmentul următor:                                                                                               10 puncte

Le-am spus colegilor că mâine mă voi îmbrăca doar în verde, dar nu m-au crezut.                                                                                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.  Transcrie din strofa a treia a poeziei un adjectiv propriu-zis și un adjectiv participial și precizează, pentru fiecare, funcția sintactică și gradul de comparație.      6 puncte

a)      adjectiv propriu-zis:……………………………………………………………………………………………

b)      adjectiv participial:……………………………………………………………………………………………..

 

11.  Rescrie textul următor, corectând greșelile de orice fel:                                8 puncte

Dragele mele colege vă mulțumesc pentru cadoul pe care mi lați oferit! Să știți că în fiecare zi, la ora doisprezece, sună ceasul primit de la voi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Redactează un text narativ, de minimum 120 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-un parc. Integrează în compunerea ta și o secvență descriptivă, de minimum 25 de cuvinte, și subliniaz-o.

Vei avea în vedere:

·         să respecți tema dată;

·         să respecți particularitățile unui astfel de text;

·         să marchezi corespunzător paragrafele;

·         să respecți  normele de punctuație și de ortografie;

·         să îți exprimi clar ideile;

·         să ai un scris lizibil;

·         să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

• conținutul compunerii – 12 puncte

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct)

 

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Teză (model 3) – clasa a VI-a, semestrul al doilea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *