Lucrare semestrială la limba și literatura română

Clasa a V-a

Semestrul al II-lea

 

Citește cu atenție următorul fragment și apoi rezolvă exercițiile date:

 

Trăia demult, într-o împărație înfloritoare, un împărat și se numea împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că, în zilele lui, niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer.

Trămise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe, ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoață soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă și încă jumătate din împărăția lui, iară cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că i se va tăia capul.

Mulți voinici se potricăliseră semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare; și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da din colț în colț și nu știa de unde s-o înceapă și unde s-o sfârșească. Împăratul însă se ținu de cuvânt.

Pe vremea aceea, se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai își luă inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe cari slujitorii de la împărație îi duceau la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie. Ei erau triști, bieții oameni, dară Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât le mai veni nițică inimă, că era și meșter la cuvânt Greuceanu nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise: „Îmi voi încerca norocul. De voi izbuti să înduplec pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă; iară de nu, sănătate bună! Mă voi duce de unde am venit. Asta să fie în norocul meu; niciodată nu strică cineva să facă o încercare”.

Și astfel, poftorindu-și unele ca acestea, aide, aide, ajunge la curtea împărătească.

 

                                                                        (Greuceanu, basm cules de Petre Ispirescu)

 

Partea I (70 de puncte)

 

1.      Formulează, pe baza textului, două idei principale                                        6 puncte

2.      Fragmentul dat este un text literar sau nonliterar? Argumentează-ți răspunsul.

6 puncte

3.      Răspunde la următoarele întrebări:                                                                 6 puncte

a)      Ce primesc oamenii care vor aduce soarele și luna de la zmei?

b)      Ce își propune să facă Greuceanu?

4.      Alege C (corect)  sau I (incorect), în funcție de valoarea de adevăr a enunțurilor următoare:                                                                                                           6 puncte

a)      Împăratul Roșu are o împărație plină de flori.                                          I           C

b)      Greuceanu vine să se lupte cu împăratul Roșu. .                                      I           C

c)      Greuceanu crede că e bine să încerci să faci ceva ceva, doar dacă ești sigur că vei reuși.                                                                                                    I           C

5.      Transcrie din text un indice temporal și un indice spațial.                             4 puncte

 

6.      Pornind de la imaginea de mai jos, construiește un enunț în care să folosești o figură de stil. Subliniază figura de stil și precizează felul ei.                                         6 puncte

7.      Transcrie din primele două paragrafe ale textului:                                         6 puncte

a)      două substantive nearticulate;

b)      două substantive articulate cu articol hotărât;

c)      două substantive articulate cu articol nehotărât.

8.      Transcrie o prepoziție din paragraful al treilea și precizează felul ei, din punctul de vedere al structurii.                                                                                                             4 puncte

9.      Precizează genul, numărul și partea de propoziție, pentru substantivele marcate în text cu galben.                                                                                                             6 puncte

10.      Transcrie din pasajul marcat în paragraful al treilea două pronume personale diferite și precizează pentru fiecare persoana, numărul și genul.                             8 puncte

11.      Precizează felul, numărul de forme și gradul de comparație pentru adjectivele marcate în text cu verde.                                                                                                             6 puncte

12.      Subliniază varianta corectă:                                                                            6 puncte

a)      Dan este al optulea/al optelea/al opilea concurent înscris la concursul de șah.

b)      În clasă sunt două zeci și patru/douăzeci și patru de elevi.

c)      Dan și-a cumpărat mașina din propriii/proprii/propri bani.

d)      Mereu am stat în ultimile/ultimele bănci.

e)      Bunicul are părul grizonat/grizonant.

f)       M-am întâlnit ieri cu dumneaei/dumneaiei, în timp ce mergeam spre casă.

 

Partea a II-a (20 de puncte)

 

Redactează un text imaginar, de 100 – 150 de cuvinte, în care să descrii  un personaj din textul Greuceanu.

Vei avea în vedere:

·         să respecți tema și să evidențiezi trăsăturile personajului ales;

·         să existe introducere, cuprins și încheiere;

·         să te exprimi corect, clar și adecvat;                                                              

·         să respecți normele de ortografie și de punctuație;                                                     puncte

·         să fii atent/atentă la aspectul textului, adică la așezarea în pagină și la felul cum scrii.

 

 

 

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu.

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Teză (model) – clasa a V-a, semestrul al doilea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *