Evaluare inițială

Limba și literatura română

Clasa a VII-a A

 

SUBIECTUL I                                                                                              70 de puncte

Citește textul cu atenție textul următor:

Au fost odată patru fraţi. Trei erau mititei, dar foarte vicleni, al patrulea însă era un uriaş cu o putere ieşită din comun, dar mult mai puţin viclean decât ceilalţi.

Puterea lui stătea în mâini şi-n braţe, deşteptăciunea însă o avea în păr. Viclenii lui fraţi îi tăiau părul scurt de tot, ca să rămână un pic neghiob, şi toate muncile grele le lăsau în seama lui, că doar era puternic, iar ei stăteau, îl priveau şi băgau câştigul în buzunar.

 El trebuia să are câmpul, el trebuia să spargă lemne, să învârtă roata morii, să tragă căruţa în locul calului, iar fraţii stăteau pe capră şi-l îmboldeau cu lovituri de bici.

Şi, stând ei pe capră, nu-i pierdeau o clipă capul din priviri, zicând:

    Ce bine-ţi stă cu părul scurt!

    Aşa e, adevărata frumuseţe nu stă în bucle.

    Ia uitaţi-vă la zuluful ăla care a prins să crească, diseară va trebui să i-l tăiem

Şi îşi făceau cu ochiul, îşi făceau semne vesele cu cotul, iar la târg băgau banii în buzunar, se duceau la cârciumă şi-l lăsau pe uriaş să vadă de căruţă..

Într-o bună zi, uriaşul se îmbolnăvi. De teamă să nu moară cât era încă bun de muncă, fraţii chemară cei mai bun doctori din ţinut să-l lecuiască, îi dădură doctoriile cele mai scumpe […]. Şi în ăst timp îi ziceau:

—    Vezi cât ţinem noi la tine? Aşa că să nu mori, să nu ne faci figura asta.

Erau atât de ocupaţi cu sănătatea lui, că uitară să-i mai controleze frizura. Părul avu deci tot timpul să-i crească lung cum nu mai fusese şi, odată cu părul, uriaşului îi reveni toată deşteptăciunea. […] Aşteptă să-şi revină în puteri şi, într-o dimineaţă, în vreme ce fraţii dormeau încă, se ridică din pat, îi legă ca pe nişte salamuri şi-i puse în căruţă. […]

Îi duse la gară, îi vârî în tren, aşa legaţi cum erau, şi drept rămas-bun le zise:

—Căraţi-vă, şi să nu vă mai prind prin locurile astea. Destul m-aţi dus de nas. Acuma eu am devenit stăpân.

                                                            (Gianni Rodari, Părul uriașului – fragment adaptat)

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru,  pornind de la textul dat.

1.      Textul de mai sus este literar sau nonliterar? Argumentează-ți răspunsul. 4 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.      Alege A (adevărat) sau F (fals), raportându-te la textul dat:                    4 puncte

a)      Doi dintre frați sunt foarte vicleni.                                         A/F

b)      Deșteptăciunea celui mai mic frate era în păr.                       A/F

c)      Fratele cel mic primește bani pentru muncile făcute.             A/F

d)      Cei trei frați au fost alungați din locurile acelea.                   A/F

 

3. Alege varianta corectă                                                                                3 puncte

În fragmentul dat, naratorul este:

a)      și personaj, fiind implicat în acțiune și relatând întâmplările la persoana I.

b)      același cu autorul textului.

c)      doar observator, nefiind implicat în acțiune și relatând întâmplările la persoana a III-a.

 

3.      Formulează ideea principală ce corespunde deznodământului.               4 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4.      Alege seria în care ambele cuvinte conțin diftong:                                  4 puncte

a) puterea, făcea;

b) era, uriașului;

c) stăteau, tăiau;

d) duceau, moară;

 

5. Transcrie din secvențele următoare un cuvânt omonim și construiește un enunț în care să aibă alt sens: Vezi cât țineam noi la tine? Aşa că să nu mori; deşteptăciunea însă o avea în păr; îşi făceau semne vesele cu cotul, iar la târg băgau banii în buzunar.

                                                                                                                        4 puncte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Precizează modul, timpul, persoana și numărul pentru formele verbale subliniate în text.

                                                                                                                        12 puncte       

să spargă ………………………………………………………………………………………………………….

nu stă ……………………………………………………………………………………………………………….

se îmbolnăvi………………………………………………………………………………………………………

 

7. Transcrie din primele două paragrafe două predicate diferite și precizează felul lor.

                                                                                                                        6 puncte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. Precizează genul, numărul, cazul și funcția sintactică pentru substantivele scrise italic (înclinat).                                                                                                            12 puncte

roata – ……………………………………………………………………………………………………………..

morii – ………………………………………………………………………………………………………………

de bici – …………………………………………………………………………………………………………….

 

9. Transcrie din secvențele următoare pronumele și precizează, pentru fiecare, felul,                      persoana, numărul, cazul și funcția sintactică: Destul m-aţi dus de nas. Acuma eu am        devenit stăpân.                                                                                                12 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                               

            10. Rescrie textul următor, corectând greșelile de orice natură:                    5 puncte

Dragele mele colege ne vedem la ora doisprezece în fața școli. Mi-ar place să nu întârzie nimeni.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                  (20 de puncte)

 

            Scrie un text narativ, de minimum 110 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută   într-o excursie cu clasa. Integrează în text și o secvență descriptivă și subliniaz-o.  

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

• conținutul compunerii – 12 puncte

 • redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 120 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus

 

 

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Evaluare inițială – clasa a VII-a (2022)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *