Recapitulare pentru teză

Clasa aV-a

 

Citește cu atenție textul următor:

Au fost odată patru fraţi. Trei erau mititei, dar foarte vicleni, al patrulea însă era un uriaş cu o putere ieşită din comun, dar mult mai puţin viclean decât ceilalţi.

Puterea lui stătea în mâini şi-n braţe, deşteptăciunea însă o avea în păr. Viclenii lui fraţi îi tăiau părul scurt de tot, ca să rămână un pic neghiob, şi toate muncile grele le lăsau în seama lui, că doar era puternic, iar ei stăteau, îl priveau şi băgau câştigul în buzunar.

 El trebuia să are câmpul, el trebuia să spargă lemne, să învârtă roata morii, să tragă căruţa în locul calului, iar fraţii stăteau pe capră şi-l îmboldeau cu lovituri de bici.

Şi, stând ei pe capră, nu-i pierdeau o clipă capul din priviri, zicând:

    Ce bine- ţi stă cu părul scurt!

    Aşa e, adevărata frumuseţe nu stă în bucle.

    Ia uitaţi-vă la zuluful ăla care a prins să crească, diseară va trebui să i-l tăiem

Şi îşi făceau cu ochiul, îşi făceau semne vesele cu cotul, iar la târg băgau banii în buzunar, se duceau la cârciumă şi-l lăsau pe uriaş să vadă de căruţă.

De mâncat îi dădeau atât cât să poată munci; de băut însă îi dădeau ori de câte ori îi era sete, dar numai vin de la fântână.

Într-o buna zi, uriaşul se îmbolnăvi. De teamă să nu moară cât era încă bun de muncă, fraţii chemară cei mai bun doctori din ţinut să-l lecuiască, îi dădură doctoriile cele mai scumpe, ba chiar îi duseră mâncarea la pat. Îi potriveau care mai de care pernele, îl înveleau cu pături. Şi în ăst timp îi ziceau:

    Vezi cât ţinem la tine? Aşa că să nu mori, să nu ne faci figura asta.

Erau atât de ocupaţi cu sănătatea lui, că uitară să-i mai controleze frizura. Părul avu deci tot timpul să-i crească lung cum nu mai fusese şi, odată cu părul, uriaşului îi reveni toată deşteptăciunea. Începu să chibzuiască, să-şi observe fraţii, să ştie cât fac doi ori doi şi patru ori patru, în cele din urmă înţelese cât de vicleni fuseseră ei, iar el, cât de neghiob, dar nu zise nimic la început. Aşteptă să-şi revină în puteri şi, într-o dimineaţă, în vreme ce fraţii dormeau încă, se ridică din pat, îi legă ca pe nişte salamuri şi-i puse în căruţă.

—Unde ne duci, dragă frăţioare, unde-i duci pe iubiţii tăi frăţiori?

O să vedeţi voi imediat.

Îi duse la gară, îi vârî în tren, aşa legaţi cum erau, şi drept rămas-bun le zise:

—Căraţi-vă, şi să nu vă mai prind prin locurile astea. Destul m-aţi dus de nas. Acuma eu am devenit stăpân.

                                                                                    (Gianni Rodari, Părul uriașului)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru,  pornind de la textul dat.

1.      Textul de mai sus este literar sau nonliterar? Argumentează-ți răspunsul.

2.      .  Alege A (adevărat) sau F (fals), raportându-te la textul dat:

a)      Doi dintre frați sunt foarte vicleni.                                         A/F

b)      Deșteptăciunea celui mai mic frate era în păr.                       A/F

c)      Fratele cel puternic bea numai apă de la fântână.                  A/F

d)      Cei trei frați au fost alungați din locurile acelea.                   A/F

 

3.      Transcrie din text un indice temporal și un indice spațial.

4.      Formulează, pe baza textului, două idei principale.

5.      Scrie sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor marcate cu verde.

6.      Scrie antonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor marcate cu galben.

7.      Precizează felul sunetelor din cuvintele următoare, după modelul dat: uriaș, viclean, lui.

8.      Model: stă-teau =  CCV CSVS

V= vocală, S = semivocală, C = consoană

 

9.      Precizează numărul de sunete din cuvintele: neghiob, muncile, ei, făceau.

10.  Alege varianta corectă:

A.    Propoziția Într-o buna zi, uriaşul se îmbolnăvi. este:

a)      simplă, afirmativă;

b)      simplă negativă;

c)      dezvoltată, afirmativă;

d)      dezvoltată, negativă;

 

B.     Propoziția Afară plouă. este:

a)      simplă, afirmativă;

b)      simplă, negativă;

c)      dezvoltată, aflirmativă;

d)      dezvoltată, negativă.

 

11.  Precizează modul, timpul, persoana și numărul pentru formele verbale marcate cu roșu.

12.  Alcătuiește două enunțuri în care să folosești:

a)      verbul a dormi (la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana III-a, numărul singular)

b)      verbul a face (la modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular, formă negativă)

13.  Alcătuiește două enunțuri în care verbul a avea să aibă, pe rând, valoare predicativă și valoare auxiliară.

 

Pentru mai multe astfel de materiale, vă invităm și în grupul de Facebook:  https://www.facebook.com/groups/648039079981348 (Limba și literatura română – gimnaziu).

Recapitulare pentru teză (3) – clasa V-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *